Laatste tweets:

Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

101 gasten online

Overstap Ron Jans naar 'het verkeerde buitenland' voelt als verraad

Het nieuws van vanochtend sloeg in als een bom, ook al is het vuur al wekenlang spreekwoordelijk door rook voorafgegaan. Achteraf gezien tamelijk naïef heb ik niet voor mogelijk gehouden dat Ron Jans daadwerkelijk zijn handtekening onder een verbintenis met onze aartsrivaal zou zetten. Zijn afgelopen zaterdag nog als humoristisch betitelde uitspraak "We hebben volgens mij één van de domste elftallen in de eredivisie" staat ineens in een heel ander daglicht, net als zijn belofte aan de fans van FC Groningen ("Ik zal nooit naar Heerenveen gaan, dat ligt hier veel te gevoelig").

De gevolgen voor de FC zijn mogelijk groot. Ron, dit kun je niet maken.

 

Ron Jans heeft veel bijgedragen aan de wederopstanding van FC Groningen, dat staat buiten kijf. Hij werd in november 2002 aangesteld als hoofdtrainer van FC Groningen als opvolger van de opgestapte Dwight Lodeweges. Onder zijn leiding kwalificeerde FC Groningen zich in 2006 en 2007 voor Europees voetbal en behaalde zijn team in 2009 de finale van de play-offs in de strijd om een Europees ticket. In de Eredivisie eindigde FC Groningen onder zijn leiding achtereenvolgens op een 15e, 13e, 12e, 5e, 6e, 8e en 7e positie in de eindrangschikking. Momenteel bekleden we de 8e positie, na een indrukwekkende inhaalslag sinds de winterstop, met slechts een klein gaatje naar de 5e plek.

 

Ron Jans heeft dit natuurlijk niet alleen bewerkstelligd. Hij wist zich van meet af aan omringd door een stabiel management en een pro-actief scoutingsapparaat. Dit heeft Jans ook nooit onder stoelen of banken gestoken: hij heeft altijd verklaard dat de goede prestaties niet alleen op zijn conto kunnen worden bijgeschreven, maar een gevolg zijn van een goed werkend collectief en samenspel tussen management, technische staf, scoutingsstaf en overige bij FC Groningen betrokkenen. Desondanks heeft Ron Jans in de ruim zeven jaar die hij hier nu werkzaam is veel krediet opgebouwd. Hij praatte niet in onbetekenend trainersjargon, deelde kwinkslagen uit en was een alom gerespecteerd trainer die zich onderscheidde van zijn veelal kleurloze prietpraat uitkramende collega's. De bezoekers van uitwedstrijden weten dat Jans, voor zover wij weten als enige trainer in Nederland, voorafgaande aan elke uitwedstrijd het uitvak enthousiast begroette ten teken van dank aan de fans voor de genomen moeite om zijn en hun ploeg achterna te reizen, en de fans wisten dit gebaar altijd enorm te waarderen en scandeerden zijn naam. Dit tafereel zorgde vaak voor verbaasde blikken van de omringende thuisvakken: een samenspel tussen coach en uitsupporters was voor hen een onbekend fenomeen.

 

Pas twee weken geleden riepen we in Almelo nog "Ronnie is een Groninger", als reactie op de toen nog slechts als gerucht te boek staande verhalen rond een overgang van Jans naar Heerenveen.

 

Op 11 november jl. maakte hij bekend zijn aan het einde van dit seizoen aflopende contract niet te willen verlengen, zie ons artikel daarover. De FC meldde op haar clubsite toen de volgende toelichting van Ron Jans over zijn besluit: Ik wil benadrukken dat ik het hier nog steeds heel goed naar mijn zin heb. De jaren bij FC Groningen zijn de mooiste in mijn voetballeven. Daar ben ik de club enorm dankbaar voor. Ik zag nog voldoende perspectief om door te gaan. Ik ben dan ook niet toe aan een nieuwe uitdaging, maar meer naar een nieuwe ervaring. Ik wil mezelf weer in het diepe gooien.


Het gedurende ruim zeven jaar stukje bij beetje opgebouwde krediet, waarin hij meer en meer het boegbeeld van onze club werd, lijkt hij in sneltreinvaart te verliezen, nu hij op een wel heel beroerd moment heeft verklaard na dit seizoen naar Friesland te verkassen, uitgerekend naar de club met een zeldzaam instabiele structuur en korte termijn-visie waar de trainers er met de regelmaat van de klok worden uitgeknikkerd. Maar vooral - een overgang naar een club die hier in Groningen onvoorstelbaar gevoelig ligt. Het Friese bioscooppubliek waarvan ons publiek zich zo onderscheidt. Toeschouwen versus supporten. De rivaliteit, de vijandschap. Hij lijkt niet te beseffen hoe omstreden en verwerpelijk een overgang van FC Groningen naar Heerenveen is voor zeer vele supporters van FC Groningen. Jans verdedigt zich in een toelichting op zijn besluit als volgt: Ik begrijp dat een aantal supporters moeite zal hebben met deze stap. Dat heeft natuurlijk te maken met de onderlinge rivaliteit tussen beide clubs. Maar in mijn ogen is er tussen de clubs geen sprake van vijandschap. Maar hier spreekt hij met een dubbele tong. Nog niet zo gek lang geleden verklaarde hij overtuigd dat hij na zijn dienstverband met de Trots van het Noorden NOOIT naar Heerenveen zou gaan: "Dat zou ik nooit doen, dat ligt hier veel te gevoelig." Dat zijn standpunt hierover korte tijd later 360 graden is gedraaid is opmerkelijk en onverteerbaar, juist omdat dit niet past bij de persoon Jans, die we hebben leren kennen als iemand die visie had en op wiens woord je kon vertrouwen. Dit onderscheidde hem juist van de grauwe middelmaat die het trainersgilde in Nederland is.

 

Hij doet de waarheid ook geen recht aan met zijn uitspraak dat supporters van FC Groningen en Heerenveen slechts rivalen van elkaar zijn, en dat weet Jans drommels goed, dat was juist de reden dat hij ruim een jaar eerder nog verklaarde nooit naar Heerenveen te zullen gaan. Dit afdoen met "ach, een mens kan toch van mening veranderen" gaat in dezen niet op.

 

Het bericht van vandaag voelt dan ook als verraad aan naar de supporters van FC Groningen die hun club door dik en dun steunen, met hun club opstaan en met hun club naar bed gaan. Wij zijn trots op onze passie, onze volksclub. Een mooi bewijs hiervan is de sfeeractie van de Groningen Fanatics in een thuiswedstrijd tegen Heerenveen:

 

 

Wij dachten met Ron Jans een trainer te hebben die dit gevoel van de supporters van FC Groningen niet alleen is gaan begrijpen, maar die dit gevoel ook steeds meer als het zijne is gaan voelen. Bij dit gevoel past absoluut geen overgang naar Heerenveen, veel meer dan slechts een rivaal van FC Groningen. Slechts een overstap naar Amsterdam zou nóg meer stof doen opwaaien hier. Wij hebben ons ernstig vergist, en deze wetenschap voelt, om het eens netjes te zeggen, zwaar kloten aan. Zelden heb ik zo'n teleurgesteld gevoel gehad. Wat heet teleurstelling - het dekt de lading voor geen meter.

 

Maar dit is niet het enige wat we op zijn overgang naar de Friezen hebben aan te merken. FC Groningen speelde tot de winterstop niet goed en vergaarde te weinig punten, maar na de winterstop zit de schwung er opeens in en klampen we nadrukkelijk aan bij de op play-offs recht gevende posities op de ranglijst. Wat we juist nu niet kunnen gebruiken is onrust. Maar als er iets is dat juist nu voor veel onrust zal zorgen dan is het de mededeling van Ron Jans. En hoe hypocriet is het om nu te zeggen: "We hebben er van beide kanten bewust voor gekozen op dit moment geen persconferentie te geven. Dat doen we pas na het seizoen. Ik wil me de komende maanden gewoon kunnen blijven concentreren op mijn werk bij FC Groningen en Jan Everse is bezig aan een klus bij sc Heerenveen. We willen beiden in alle rust ons werk doen." Waarom geen persconferentie, maar wel het bericht lopende deze belangrijke fase van de competitie naar buiten brengen? Doe er dan ook gewoon een persconferentie achteraan, wat maakt dit nu nog uit. Maar het ware veel beter geweest om het bericht pas na afloop van de competitie naar buiten te brengen. Het had dan ook als een slag in het gezicht van de supporters van FC Groningen aangevoeld, maar de laatste zo immens belangrijke maanden van deze competitie zouden niet door Jans' overschaduwd zijn geweest.

 

We kunnen er vanuit gaan dat het nu al bekend gemaakte besluit van Ron Jans als een schaduw over de rest van het seizoen zal blijven hangen. De sfeer, die net weer stukje bij beetje beter aan het worden was, lijkt in één klap weer verpest. Natuurlijk, we nemen de spelers van FC Groningen niks kwalijk, wij zullen hen blijven steunen zoals we altijd hebben gedaan, maar ze worden wel nog getraind door een trainer die een wel heel erg omstreden besluit naar buiten heeft gebracht. Hoe gaan de supporters daarmee om? En Ron Jans mag dan wel verklaren dat hij zich de komende maanden gewoon wil blijven concentreren op zijn werk bij FC Groningen, maar we zagen in heel veel soortgelijke situaties (qua timing, niet qua omstredenheid) dat een vervroegd bekend maken van een beslissing de resultaten bepaald niet ten goede komt. Zo was NEC het spoor helemaal bijster vanaf het moment dat Mario Been bekend maakte na het lopende seizoen naar Feyenoord te zullen gaan. Hij verklaarde zich volledig op zijn werk bij NEC te willen gaan richten, maar ging zich eerst in het achterhoofd maar daarna steeds meer in het voorhoofd met zijn nieuwe werkgever bezig houden. Logisch ook, hoe schizofreen moet je zijn om dit volledig te kunnen scheiden. Het gevolg was dat NEC meer en meer afgleed. Mario Been ging zich ook steeds meer verdiepen in aflopende contracten van de spelers van NEC, en zal zeker hebben nagedacht wie daarvan geschikt zouden kunnen zijn voor Feyenoord.

 

Ik wil helemaal niet zeggen dat Ron Jans de komende tijd gaat nadenken hoe de clausule in het contract van Andreas Granqvist ook nog maar precies luidt, om maar eens een voorbeeld te noemen, maar we kunnen er niet omheen dat onze huidige trainer kennis heeft van de details van contracten, scoutingsrapporten, etc. etc. Hij kent de ins en outs van de club. FC Groningen loopt nu een risico door een trainer voor de groep te hebben die na dit seizoen verkast naar niet alleen een grote rivaal, maar ook een concurrent. Natuurlijk kunnen spelers ook met hem meegaan als hij naar pak 'm beet 1. FC Köln zou vertrekken, maar dat is niet te vergelijken met de situatie die nu is ontstaan.

 

Er is nu eveneens een gevaar ontstaan dat sponsors, die met Ron Jans wegliepen en zich vooral om die reden aan de FC hebben verbonden, zich solidair verklaren met Jans en ook een overstap naar de Friese club overwegen. Dit kun je Jans natuurlijk niet kwalijk nemen, eigenlijk verafschuwen wij dit soort sponsoren, maar hoe je het ook wendt of keert - 't is niet goed voor onze club als sponsoren de FC de rug toekeren en met een aartsrivaal van ons gaan koketteren.

 

Hoe zal de relatie tussen Hans Nijland (die onlangs verklaarde Jans een overstap naar Heerenveen zeer te gunnen en hem zelfs een knuffel te zullen geven mocht het zover komen) en de fanatieke supporters van FC Groningen zich ontwikkelen? De clubleiding van de FC doet de laatste tijd grote moeite om haar fanatieke supporters niet alleen te begrijpen maar ook om zich voor hen in te zetten, maar een terugslag in deze verbeterende verhoudingen is nu niet ondenkbaar. De clubleiding zal Ron Jans immers blijven steunen, hem zijn nieuwe baan gunnen en ongetwijfeld een afscheid gaan plannen voor een volle Euroborg, maar het komt hiermee zonder twijfel lijnrecht tegenover de fanatieke supporters van FC Groningen te staan. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn is nu nog moeilijk in te schatten, maar het zal de saamhorigheid tussen clubleiding en fanatieke supportersschare bepaald niet ten goede komen. Jans' volgende bezoek aan het uitvak, voorafgaande aan de wedstrijd NAC-FC Groningen van 13 maart a.s., zal ook op z'n minst beladen worden.

 

Goed beschouwd moet je je afvragen of het niet zuiverder, beter is als de de wegen van FC Groningen en Ron Jans zich per direct zouden scheiden. Ik denk, met pijn in het hart want ik ben altijd blij geweest Jans als trainer te hebben, dat de situatie onhoudbaar is geworden en dat we de laatste maanden van de competitie zonder ruis op de lijn in moeten gaan, dus zonder Jans. Ron Jans (of z'n zwager, Paul Schwarte, kan mij het schelen) heeft willens en wetens besloten NU bekend te maken dat hij na dit seizoen naar Heerenveen zal verkassen, dan zal hij ook moeten instaan voor de gevolgen van dit vervroegde besluit. (Zijn toelichting op de hotelsite Looking for Booking waar hij in een column schrijft "Het is geregeld. Een tweejarig contract. Het nieuws kan naar buiten en dat zal nog wel wat stof doen opwaaien. Het zij zo. Ik ben zeer tevreden: ik heb echt het gevoel dat ze me graag willen bij SC Heerenveen, er ligt een mooie sportieve uitdaging en het is een nieuwe situatie" vind ik overigens schaamteloos, en getuigend van weinig respect naar zijn huidige werkgever en de supporters van FC Groningen. Het lijkt alsof hij met zijn gedachten en gevoel nu al in Heerenveen zit.)

 

WAAROM NU DIT BESLUIT BEKEND MAKEN EN NIET WACHTEN TOT NA DE COMPETITIE?

Ik vind dit echt een kardinale fout.

(Natuurlijk afgezien van de kernfout en respectloosheid uitgerekend naar Heerenveen te gaan.)

 

Wij zullen zien wat de komende weken zullen brengen. Ik hoop van harte dat de resultaten niet negatief beïnvloed zullen worden door Jans' mededeling, en dat we hierdoor geen plek in de play-offs gaan mislopen, dan zou het waardeloze, zo gigantisch teleurgestelde gevoel van vandaag alleen nog maar erger worden.

 

Meer dan ooit:

 

Forza Grunn!

 

 

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.