Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

139 gasten online

Een maand eerder dan vorig jaar heeft FC Groningen de cijfers over het afgelopen boekjaar bekendgemaakt. Onder de streep resteert over het boekjaar 2013/2014 een resultaat na belastingen van € 557.686 negatief, een verbetering ten opzichte van het resultaat na belastingen over het boekjaar 2012/2013, dat € 1.954.441 negatief bedroeg. Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat van vergoedingssommen is eveneens verbeterd, van € 2.625.826 negatief naar € 764.862 negatief.

De post 'afschrijving vergoedingssommen' begint inmiddels gestaag te dalen, van € 3.163.620 naar € 2.259.932. Dit betekent dat er minder transferopbrengsten nodig waren om de afschrijvingen te compenseren. Het één hangt echter met het ander samen. Wie meer inzet op eigen jeugd heeft een selectie die op papier minder waard is, en waarvoor dus minder afgeschreven behoeft te worden.

Zorgelijk is wat ons betreft de verdere daling van het eigen vermogen, van 2.047.987 (toen al een halvering van het eigen vermogen van het boekjaar daarvóór!) naar € 1.490.301, en de daling van het aantal verkochte seizoenkaarten. Voor het nu lopende boekjaar wordt opnieuw een operationeel verlies verwacht. Tegenover de verwachte inkomsten van € 17,25 miljoen staan verwachte uitgaven van € 18,25 miljoen. Een begrotingstekort derhave van € 1,0 miljoen.

Opnieuw zullen dus transferopbrengsten nodig zijn om verliezen af te dekken. FC Groningen is zich terdege bewust van deze onwenselijke situatie. Vorig jaar benoemden we bij de publicatie van de jaarcijfers een soort duivels dilemma: haal je goedkopere spelers die je cijfers op korte termijn beter maken, met mogelijk mindere prestaties en toeschouwers tot gevolg (en weer minder inkomsten), of haal je duurdere spelers, met mogelijk betere prestaties, op korte termijn een dip in je resultaat maar met wellicht meer inkomsten en toeschouwers in uitzicht? Deze spagaat zal ongetwijfeld nog steeds spelen, waarbij de situatie momenteel tendeert naar de eerste optie, gezien het feit dat versterkingen vooralsnog.

Nog een constatering van ons: FOX zorgt weliswaar voor een stijging van de TV-opbrengsten, maar ook voor het wegjagen van supporters uit het stadion. Het wordt domweg niet meer geslikt dat supporters op de meest onmogelijke tijdstippen in een stadion worden verwacht.

De netto-omzet daalde met 4,6% van € 17.946.602 (toen ook al een daling van 9,6%!) naar € 17.120.244. Dit wordt met name veroorzaakt door afgenomen wedstrijdbaten (in het seizoen 2013/2014 zijn ruim 12.400 seizoenkaarten verkocht, circa 1.900 seizoenkaarten minder dan het voorafgaande seizoen en ruim 3.400 seizoenkaarten minder dan twee seizoenen geleden) en sponsor- en reclame-inkomsten, zoals blijkt uit onderstaande tabel: 

FC Groningen schrijft hierover in het jaarverslag het volgende:

De wedstrijdbaten zijn € 213.000 lager uitgevallen ten opzichte van het vorige seizoen. In het seizoen 2013/2014 zijn ruim 12.400 seizoenkaarten verkocht, circa 1.900 seizoenkaarten minder dan het voorafgaande seizoen (en ruim 3.400 seizoenkaarten minder dan twee seizoenen geleden), hetgeen een ontwikkeling is die binnen de club veel aandacht vraagt en krijgt. Deze tendens lijkt onder meer een verband te hebben met de persoonlijke financiële situatie van de supporter, alsook de wisselende speeltijden van de thuiswedstrijden. Divisiebreed is eenzelfde ontwikkeling waarneembaar. Zo waren de inkomsten uit wedstrijdbaten in de Eredivisie in het seizoen 2012/2013 circa 6% lager dan in het seizoen 2011/2012.

De inkomsten uit de verkoop van seizoenkaarten waren aldus € 372.000 lager dan het voorgaande seizoen. Daarentegen zijn de inkomsten uit de losse kaartverkoop voor de competitiewedstrijden, play-offs en KNVB-beker (inclusief plaatsingspremies) beduidend hoger dan het vorige seizoen (€ 303.000). Vanwege de deelname aan de Peace Cup in Zuid-Korea in juli 2012 en de destijds ontvangen bijbehorende éénmalige deelnamevergoeding zijn de inkomsten uit de (vriendschappelijke) wedstrijden in het seizoen 2013/2014 met € 144.000 afgenomen.

De inkomsten uit sponsoring en reclame zijn afgenomen ten opzichte van het seizoen 2012/2013 (€ 556.000), oftewel een daling van circa 6,5%. Dit volgt het landelijke beeld van de Eredivisie (in 2012/13 een gemiddelde daling in de Eredivisie van 5% ten opzichte van het voorgaande seizoen). Hoofdzakelijk de aanhoudende crisis blijft het betaald voetbal en ook FC Groningen achtervolgen. Het aantal verhuurde businessseats daalde van 1.562 naar 1.222, waardoor het bijbehorende opbrengstenniveau met € 837.000 is afgenomen. Daarentegen zijn de inkomsten uit de overige sponsorfaciliteiten heel behoorlijk toegenomen met € 281.000. Hierbij is een verschuiving van de 'klassieke' sponsorfaciliteiten (zoals businessseats en reclamefaciliteiten) naar andere vormen van sponsorpartnerships te onderkennen. De huidige sponsor vraagt een andere klantbenadering dan enkele jaren geleden.

Het collectieve niveau aan inkomsten uit televisierechten, die onder de clubs worden verdeeld, is in het seizoen 2013/2014 met € 1,5 miljoen toegenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Op basis van een gelijkblijvende 7e plaats van FC Groningen in het verdeelmodel, leverde dit voor de club circa € 80.000 aan meerinkomsten op uit het 'vermarkten' van de televisierechten via FOX International.

De overige opbrengsten zijn met ruim € 138.000 afgenomen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een in het seizoen 2012/2013 ontvangen éénmalige vergoeding van de UEFA voor het afstaan van spelers van FC Groningen aan vertegenwoordigende nationale elftallen voor het spelen van (de kwalificatie voor) het EK 2012 (€ 273.000). Deze afname werd deels gecompenseerd door een éénmalige plaatsingspremie voor het behalen van de 2e ronde in de Europa League van € 130.000.

Opvallend genoeg zijn de kosten van het kantoorpersoneel (en het aantal FTE's) gestegen, zoals blijkt uit de volgende tabel:

Ter toelichting: Gedurende het jaar 2013/2014 waren gemiddeld 88,3 werknemers in dienst bij FC Groningen B.V. op basis van een fulltime dienstverband (2012/2013: 87,3). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.

Vooruitzichten boekjaar 2014-2015
De directie, bestaande uit algemeen directeur Hans Nijland en commercieel directeur Robbert Klaver, verklaart het volgende over de vooruitzichten voor het nu lopende boekjaar:
Voor het seizoen 2014/2015 is het behalen van een plek in de play-offs voor Europees voetbal als belangrijkste sportieve doelstelling geformuleerd. Door het wegvallen van één Europees startbewijs voor Nederland in het seizoen 2015/2016, worden de play-offs om Europees voetbal dit seizoen gespeeld door de nummers 4 tot en met 7 van de eindrangschikking van de Eredivisie. Ook in het seizoen 2014/2015 zal het verder versterken van de binding met de eigen achterban (supporters en sponsoren) door het bieden van herkenbaar en aantrekkelijk voetbal een belangrijk speerpunt zijn.

Voor het seizoen 2014/2015 is een begroting vastgesteld waarin een omzet wordt geraamd van € 17,25 miljoen. Er worden met name hogere opbrengsten verwacht uit sponsoring en reclame (nieuwe kledingsponsor) en het 'vermarkten' van de televisierechten. De bedrijfslasten (m.n. kosten van contractspelers) zullen afnemen naar € 18,25 miljoen. Het begrote operationele bedrijfsresultaat is vastgesteld op een bedrag van € 1,0 miljoen negatief. Om structureel stappen te maken in het verkrijgen van een gezonde basis onder de financiële huishouding van de club is het noodzakelijk om het (negatieve) operationele bedrijfsresultaat te verbeteren,waarbij transferresultaten niet elk jaar ingezet dienen te worden om deze tekorten af te dekken en in plaats daarvan aangewend kunnen worden voor investeringen in de jeugdopleiding, A-selectie ofwel andere randvoorwaarden om de sportieve prestaties te verbeteren. Immers, op lange termijn wordt de club hierdoor langzaam 'uitgehold'.

Belangrijke uitgangspunten om te komen tot een structureel gezondere basis onder de club zijn:

1. het herstructureren van de vermogenspositie en daarmee 'normaliseren' van de financieringslasten, en;
2. het 'normaliseren' van de huisvestingskosten (Euroborg en Corpus den Hoorn).

Mogelijke oplossingen, die in samenspraak en goede harmonie met de gemeente worden opgezet, dienen 'budgetneutraal' voor de gemeente te worden gerealiseerd.

Naar verwachting zal het aantal werknemers met een (vast) dienstverband nagenoeg gelijk blijven aan dat in het seizoen 2013/2014.

FC Groningen heeft in de zomermaanden 2014 de A-selectie versterkt met de spelers Martijn van der Laan (Cambuur Leeuwarden) en Mimoun Mahi (Sparta Rotterdam). Daarentegen is speler Filip Kostic na de balansdatum voortijdig vertrokken naar VfB Stuttgart. Het hiermee gerealiseerde netto transferresultaat van € 3,8 miljoen, alsmede de doorverkoopopbrengsten uit hoofde van de transfers van Tim Matavz (FC Augsburg) en Luis Suarez (FC Barcelona) van € 0,9 miljoen dragen bij aan het (te verwachten positieve) resultaat na belastingen over het seizoen 2014/2015 en zorgen voor een stevige impuls van het eigen vermogen van FC Groningen.

Voor de liefhebbers vermelden we hieronder nog even de winst- en verliesrekeningen uit de beide laatste jaarverslagen:

 

Gerelateerd artikel:

16-12-2013 FC Groningen maakt rode cijfers bekend: operationeel resultaat € 1,59 miljoen negatief; netto-resultaat na belastingen € 1,95 miljoen negatief

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.