Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

120 gasten online

FC Groningen stelt prognose verwacht tekort neerwaarts bij van € 0,5 miljoen naar € 1,0 miljoen

Op 16 januari jl. zijn wij in dit artikel ingegaan op het Financiële jaarverslag 2011/2012 van FC Groningen. FC Groningen heeft voor 2012/2013 een begroting vastgesteld waarin uitgegaan wordt van een begrote omzet van 18,0 miljoen en begrote kosten ter grootte van 18,5 miljoen. Het begrote operationele resultaat is derhalve vastgesteld op een bedrag van 0,5 miljoen negatief. Eén van de achterliggende aannames hierbij is een stijging van de omzet 9,8% t.o.v. 2011/2012 toen de omzet juist met 5,2% was gedaald t.o.v. 2010/2011.

 

Wij hebben meteen onze vraagtekens gesteld bij deze ambitieuze veronderstelling, en Hans Nijland geeft vandaag in de papieren editie van Voetbal International aan dat de begrote omzetstijging inmiddels neerwaarts is bijgesteld en dat er nu op een tekort van € 1 miljoen wordt gerekend.

Boekjaar 2011/2012

Het tekort over het vorige boekjaar, 2011/2012, bedroeg maar liefst € 1,8 miljoen. Dat er uiteindelijk onder de streep een positief netto-resultaat na belastingen van € 1,4 miljoen gepresenteerd kon worden heeft alles te maken met de uitgaande transfers van Tim Matavz en Dusan Tadic. De opbrengsten voor beide spelers rollen uiteindelijk na aftrek van kosten in de post 'netto ontvangen afkoopsommen', die in het vorige boekjaar € 9,0 miljoen bedroeg. Na aftrek van de restant boekwaarde van in het verleden betaalde transfersommen en het saldo van ontvangen en betaalde opleidingsvergoedingen resteerde een post 'resultaat vergoedingssommen' ter grootte van € 7,8 miljoen. Dit bedrag was ruim voldoende om zowel het negatieve bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en die vergoedingssommen (€ 1,8 miljoen negatief) en de afschrijving op vergoedingssommen (€ 4,2 miljoen negatief) te compenseren, waardoor FC Groningen uiteindelijk een positief netto-resultaat na belastingen van € 1,4 miljoen wist te draaien. 

 

Boekjaar 2012/2013

Welke cijfers er uiteindelijk over het boekjaar 2012/2013 gepresenteerd kunnen worden is nog niet duidelijk. Veel zal afhangen van de komende transfer window. Als FC Groningen er bijvoorbeeld in slaagt om Virgil van Dijk voor een paar miljoen euro te verkopen, dan zal de post 'resultaat vergoedingssommen' opnieuw positief zijn, maar lang niet zo positief als in het vorige boekjaar. Wij denken dat de uiteindelijke post 'resultaat vergoedingssommen' niet voldoende zal zijn om de afschrijving vergoedingssommen te compenseren, laat staan om ook nog als tegenhanger voor het negatieve bedrijfsresultaat van € 1,0 miljoen te kunnen fungeren.

 

Wij denken derhalve dat FC Groningen over het boekjaar 2012/2013 een negatief netto-resultaat na belastingen bekend moet maken. Grote onbekende voor ons is echter de post 'afschrijving vergoedingssommen'. Deze post bedraagt de beide laatste boekjaren ca. € 4 miljoen. Wij weten niet of dit bedrag ook in het boekjaar 2012/2013 in die orde van grootte ligt. Wij hebben drie scenario's doorgerekend (tabel staat onderaan dit artikel). Slechts als de post 'afschrijving vergoedingssommen' substantieel lager ligt dan € 4 miljoen en bovendien een forse vergoeding voor verkochte spelers wordt ontvangen kan een positief netto-resultaat na belastingen worden geboekt. Zo niet, dan dient de algemene reserve en daardoor ook het eigen vermogen te worden aangesproken.

 

Negatief eigen vermogen?

Als FC Groningen ook over boekjaar 2012/2013 een fors bedrag dient af te schrijven en bovendien geen spectaculaire verkoop op één of meerdere spelers weet te realiseren, dan kan het eigen vermogen zelfs negatief worden. Dit zal gevolgen hebben voor de indeling van de licentiecommissie van de KNVB. Hans Nijland realiseert zich dit terdege. "Wij zitten nog in de gezonde derde categorie van de licentiecommissie, maar bij ons gaan de salarissen komend jaar ook naar beneden. Sponsoren kijken kritisch naar hun uitgaven en afgelopen seizoen hebben we al 1.400 seizoenkaarten minder verkocht. FC Groningen heeft afgelopen jaar een tekort van € 1 miljoen begroot (na tussentijdse bijstelling, red.). Daar blijven we net binnen. Als we als negende waren geëindigd dan had dat ons 6,5 ton aan tv-gelden gekost. Dan was FC Utrecht ons in de ranglijst van de laatste tien jaar voorbij gegaan. In plaats van € 2,9 miljoen ontvangen we volgend jaar € 3,5 miljoen. Een meevaller."

 

De vraag is overigens of dit een meevaller is van 6,5 ton. Is er ook niet begroot met die € 3,5 miljoen en zou er anders een tégenvaller van 6,5 ton zijn geweest? Wij denken dat laatste.

 

De post spelerssalarissen van de A-selectie en Jong FC Groningen bedroeg in boekjaar 2011/2012 overigens € 6,0 miljoen, tegen € 7,2 miljoen een boekjaar eerder. FC Groningen is dus al langer bezig om de tering naar de nering te zetten.

 

Clubs met een negatief eigen vermogen worden door de KNVB teruggezet naar een lagere categorie. ADO Den Haag zag zich onlangs zelfs in de slechtste categorie 1 geplaatst. Het moest een plan van aanpak moeten maken, etc. Een situatie waarin FC Groningen zeker niet verzeild wil raken.

 

Moraal:

Er zullen andermaal spelers verkocht moeten worden om het voetbalbedrijf FC Groningen niet in al te rode cijfers te laten belanden. En sponsoren en seizoenkaarthouders: blijf de Trots van het Noorden trouw! Deze inkomstenbronnen kunnen nl. niet gemist worden om de omzet en de kosten niet nog verder uit de pas te laten lopen.

 

Speelt bovenstaande mee in Nijlands sympathie voor Heracles Almelo, "dat met een minimaal budget verdomd leuk voetbal speelt", aldus de toch iets minder ambitieus overkomende algemeen directeur? Wij hopen dat FC Groningen wel degelijk met aansprekende sportieve doelstellingen op de proppen gaat komen. Reële, maar toch aansprekende doelstellingen. Geen sinecure!

 

 

Winst- en verliesrekening

2011/2012

2010/2011

 

 

 

 

 

Netto-omzet

16.368.044

17.348.356

 

Kosten

18.147.545

18.842.616

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen

en resultaat van vergoedingssommen

-1.779.501

-1.494.260

 

 

 

Afschrijving vergoedingssommen

-4.190.152

-4.146.166

Resultaat vergoedingssommen

7.839.828

1.002.268

 

 

 

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en

resultaat van vergoedingssommen

1.870.175

-4.638.158

 

 

 

Belastingen

-440.793

1.122.169

 

 

 

Netto-resultaat na belastingen

1.429.382

-3.515.989

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

2011/2012

2010/2011

 

 

 

Stand per 1 juli

39.035

18.408

Winst over het boekjaar

-3.515.989

20.627

 

 

 

Stand per 30 juni

-3.476.954

39.035

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

30 juni 2012

30 juni 2011

 

 

 

Gestort en opgevraagd kap.

50.000

50.000

Agio

6.000.000

6.000.000

Algemene reserve

-3.476.954

39.035

Resultaat boekjaar

1.429.382

-3.515.989

 

 

 

Totaal eigen vermogen

4.002.428

2.573.046

 

Winst- en verliesrekening

2012/2013

2012/2013

2012/2013

2012/2013

 

scenario 1

scenario 1

scenario 2

scenario 3

Netto-omzet

     

 

Kosten

     

 

 

     

 

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen

   

 

en resultaat van vergoedingssommen

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

 

     

 

Afschrijving vergoedingssommen

-2.000.000

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

Resultaat vergoedingssommen

500.000

3.500.000

500.000

3.500.000

 

     

 

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en

   

 

resultaat van vergoedingssommen

-2.500.000

500.000

-4.500.000

-1.500.000

 

     

 

Belastingen

600.000

-100.000

1.100.000

400.000

 

     

 

Netto-resultaat na belastingen

-1.900.000

400.000

-3.400.000

-1.100.000

 

     

 

 

     

 

Algemene reserve

2012/2013

2012/2013

2012/2013

2012/2013

 

     

 

Stand per 1 juli

-3.476.954

-3.476.954

-3.476.954

-3.476.954

Winst over het boekjaar

1.429.382

1.429.382

1.429.382

1.429.382

 

     

 

Stand per 30 juni

-2.047.572

-2.047.572

-2.047.572

-2.047.572

 

     

 

 

     

 

Eigen vermogen

30 juni 2013

30 juni 2013

30 juni 2013

30 juni 2013

 

     

 

Gestort en opgevraagd kap.

50.000

50.000

50.000

50.000

Agio

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Algemene reserve

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Resultaat boekjaar

-1.900.000

400.000

-3.400.000

-1.100.000

 

     

 

Totaal eigen vermogen

2.150.000

4.450.000

650.000

2.950.000

 

In bovenstaande tabellen staan enkele resultaten uit de boekjaren 2010/2011 en 2011/2012,

en drie scenario's voor het nu lopende boekjaar 2012/2013 dat op 30 juni 2013 eindigt.

 

Scenario 1
Afschrijving vergoedingssommen: € 2,0 miljoen
Resultaat vergoedingssommen: € 3,5 miljoen

 

Scenario 2
Afschrijving vergoedingssommen: € 4,0 miljoen
Resultaat vergoedingssommen: € 0,5 miljoen

 

Scenario 3
Afschrijving vergoedingssommen: € 4,0 miljoen
Resultaat vergoedingssommen: € 3,5 miljoen

 

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een bericht achter in ons gastenboek.